Aiden

  • Elephant Foam, Tetron Wrapped Seat Cushions
  • Siliconised Tetron Wrapped Foam Back Cushions
WidthDepthHeight
4 Seater2400mm910mm910mm
3.5 Seater1940mm910mm910mm
3 Seater1660mm910mm910mm
2.5 Seater1460mm910mm910mm
Chair795mm910mm910mm